Иван Ванов

Препоръчвам „Камена“ на всички! Проблемът, който имах беше решен за отрицателно време!