Kamena
ремонт
Logo1
 

bg uk

 

Каменa ООД извършва:

 • Основен, частичен ремонт, модернизация и  автоматизация на металорежещи машини, обработващи центрове МС 032, РВ 501.24, стругове с CNC управление СТ 161, СП 586, СП 161, СЕ 063  и други.

 • Програмиране, търговия и разработка на машини с CNC управление.

 • Поддръжка и монтаж на металообработващи машини и съоръжения.

 • Автоматизиране на стругове за производство на малогабаритни детайл

  Каменa ООД разполага с висококвалифицирани специалисти, способни да осъществят модернизация на машини и съоръжения, използвайки най-съвременни технологии и същевременно извършваме консултации на клиенти и отстряняваме бързо и ефективно възникналите неизправности.

  В резултат клиентите на Каменa ООД получават:

  - Увеличена производителност
  - Удобен и лесен интерфейс за потребителя
  - По-високо качество
  - По-бързи машинни цикли
  - По-голяма прецизност
  - Висока надежност и самодиагностика
  - По-голяма памет
  - Мрежови функции и CAD приложения

overview
   
Designed by K&G.