Обработващ център MC032, 5 оси

след основен ремонт и модернизация; инструментален  магазин; обороти на вретеното = 6 200 (rpm) система FANUC 6M-B