Обработващ център CM040, 5 оси

след основен ремонт; инструментален магазин -30  инстр. ;обороти на вретеното = 3500 (rpm); система FANUC 6M-B + японски задвижвания