Контакти

Адрес

4230 Асеновград, ул. "Сава Катрафилов" №19

Телефони за връзка

тел.: (+359) 331 65 002

факс: (+359) 331 67 258

Email

kamena@mail.orbitel.bg