Контакти

Адрес

4230 Асеновград, ул. "Сава Катрафилов" №19

Телефони за връзка

Управител : 0888761398

Tel.: (+359) 331 65 001

Tel.: (+359) 331 38 815

Tel.: 0885357321

Email

kamena@mail.orbitel.bg