Камена МАШ

English page: Камена – Официален сайт (kamena-bg.eu)

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

„КАМЕНА МАШ „ ЕООД  е фирма с утвърдени позиции в изработка на сондажни резервни части и инструменти  употребявани в геоложките проучвания, минното производство и други.

ПРИОРИТЕТИ :

НОМЕНКЛАТУРА:

НАЛИЧНОСТИ:  Складови наличности готова продукция 

КАЧЕСТВО: Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 : 2008

ЗА ВРЪЗКА:

Email: kamena@mail.orbitel.bg