Камена МАШ

Предмет на дейност:

  • Производство на резервни части и консумативни материали за геологопроучвателна дейност: конусни съединения, предходници, нипели, твърдосплавни корони, едностенни и job finder двустенни ядкови тръби, обсадни тръби, шарнирни ключове, ядкохващачи, промивни глави, елеватори, шнекове, пикобури, сондажен лост.
  • Производство на съоръжения и резервни части за рудодобивната, въгледобивната и хранително-вкусовата промишленост: вагони обръщаеми, вентилационни тръби, лентови транспортьори, ролконосачи и ролки за ГТЛ, темперир машини, пастир машини, различни видове бъркалки.
  • Ремонт на: товарачни машини ППН-1С и ТРП-25К; пневмодвигатели за товарачни машини; руднични електровози 4.5 АРП-2М; сондажни апаратури – СКБ-4, УРБ-3АМ 1БА-15В; бутални в работа найти одни помпи – 11ГрБ, 120/40, НБ-32; асинхронни ел.двигатели и правотокови за електровоз 4.5 АРП.
  • Производство на резервни части за товарачни машини, сондажни апаратури, бутални водни помпи, както и шлицови валове и цилиндрични зъбни колела до модул 12.