За нас

English page: Камена – Официален сайт (kamena-bg.eu)

Каменa ООД извършва:Основен, частичен ремонт, модернизация и  автоматизация на металорежещи машини, обработващи центрове МС 032, РВ 501.24, стругове с CNC управление СТ 161, СП 586, СП 161, СЕ 063  и други.

Програмиране, търговия и разработка на машини с CNC управление.

Поддръжка и монтаж на металообработващи машини и съоръжения.

Автоматизиране на стругове за производство на малогабаритни детайлКаменa ООД разполага с висококвалифицирани специалисти, способни да осъществят модернизация на машини и съоръжения, използвайки най-съвременни технологии и същевременно извършваме консултации на клиенти и отстряняваме бързо и ефективно възникналите неизправности.В резултат клиентите на Каменa ООД получават:

– Увеличена производителност
– Удобен и лесен интерфейс за потребителя
– По-високо качество
– По-бързи машинни цикли
– По-голяма прецизност
– Висока надежност и самодиагностика
– По-голяма памет
– Мрежови функции и CAD приложения